Η ιστορία μας
Μίλησε μας στο 210 7709100

Τύποι της κατάθλιψης

Ποιες είναι οι κυριότερες μορφές της κατάθλιψης;

Η κατάθλιψη ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των διαταραχών της διάθεσης. Οι κυριότερες μορφές της κατάθλιψης είναι η μείζων καταθλιπτική διαταραχή, η δυσθυμία και η διπολική διαταραχή.

Μείζων κατάθλιψη

Ένα επεισόδιο μείζονας καταθλιπτικής διαταραχής (γνωστή και ως κλινική κατάθλιψη ή μονοπολική διαταραχή) περιλαμβάνει τουλάχιστον πέντε ή περισσότερα συμπτώματα στο επίπεδο του συναισθήματος, της γνωστικής λειτουργίας, της συμπεριφοράς και της σωματικής λειτουργίας για διάστημα τουλάχιστον δύο εβδομάδων. Στα συμπτώματα περιλαμβάνονται συνήθως η έντονα καταθλιπτική διάθεση και η απώλεια του ενδιαφέροντος και της ευχαρίστησης για τις καθημερινές δραστηριότητες.

Στην περίπτωση της μείζονας κατάθλιψης, η ικανότητα για δουλειά, η απόδοση στο σχολείο, ο ύπνος , η όρεξη και οι κοινωνικές σχέσεις επηρεάζονται σημαντικά. Τα επεισόδια της μείζονος κατάθλιψης μπορεί να συμβούν μια ή δύο φορές στη ζωή ενός ατόμου ή και να επαναλαμβάνονται συχνά. Ένα τέτοιο επεισόδιο μπορεί να εκδηλωθεί μετά από μια απώλεια, έναν χωρισμό, μια σοβαρή ασθένεια ή κάποιο άλλο σημαντικό γεγονός. Μπορεί να είναι ήπια, μέτρια ή σοβαρή. Σε κάποιες περιπτώσεις το άτομο μπορεί να έχει ιδέες αυτοκαταστροφής, ακόμα και να σχεδιάζει να βλάψει τον εαυτό του. Ένα τέτοιο επεισόδιο διαρκεί συνήθως και λιγότερο από δύο χρόνια και έχει σαφή έναρξη. Η διαφορά στη λειτουργικότητα του ατόμου είναι εμφανής σε σχέση με την περίοδο πριν το επεισόδιο.

Δυσθυμική διαταραχή

Πρόκειται για χρόνια κατάσταση όπου το άτομο βιώνει καταθλιπτικό συναίσθημα για περισσότερο από δύο χρόνια και δεν μπορεί να βιώσει αρκετά μεγάλα διαστήματα αυξημένης λειτουργικότητας. Θεωρείται λιγότερο σοβαρή από ότι η μείζονα κατάθλιψη γιατί έχει λιγότερο δραστικές συνέπειες στην ζωή του ατόμου αλλά περιλαμβάνει τα ίδια συμπτώματα όπως μειωμένη ενέργεια, αναποφασιστικότητα και αλλαγές στη διάθεση. Εκδηλώνεται συνήθως με ευερεθιστότητα, μεμψιμοιρία, ανηδονία και αρνητικές σκέψεις.

Διπολική διαταραχή

Η διπολική διαταραχή (γνωστή στο παρελθόν και ως μανιοκατάθλιψη) χαρακτηρίζεται από μια κυκλική εναλλαγή της διάθεσης όπου επεισόδια μανίας ή υπομανίας εναλάσσονται με επεισόδια κατάθλιψης ανάμεσα σε περιόδους φυσιολογικής διάθεσης (νορμοθυμία). Κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου μανίας, ένα άτομο μπορεί να βιώσει έντονη ευφορία ή ευερεθιστότητα, υπερκινητικότητα, αίσθημα μεγαλείου, τάση για υπερβολική σεξουαλική δραστηριότητα ή ξόδεμα χρημάτων, μειωμένη ανάγκη για ύπνο, γρήγορο λόγος, διάσπαση προσοχής, συναισθηματική αστάθεια ,και έκθεση σε επικίνδυνες δραστηριότητες.

Κατά τη διάρκεια της καταθλιπτικής φάσης τα συμπτώματα είναι ίδια με αυτά ενός επεισοδίου μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής. Η διπολική διαταραχή είναι μια ιδιαίτερα σοβαρή νόσος και το άτομο που ασθενεί χρειάζεται συστηματική ψυχιατρική υποστήριξη συνήθως για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι άνθρωποι που υποφέρουν από διπολική διαταραχή έχουν αυξημένες πιθανότητες να εκτεθούν σε επικίνδυνες καταστάσεις αλλά και αυξημένα ποσοστά αυτοκτονικών τάσεων.

typoi katathlipsis
σχόλια

Η κατάθλιψη ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των διαταραχών της διάθεσης. Οι κυριότερες μορφές της κατάθλιψης είναι η μείζων καταθλιπτική διαταραχή, η δυσθυμία και η διπολική διαταραχή.

Μείζων κατάθλιψη

Ένα επεισόδιο μείζονας καταθλιπτικής διαταραχής (γνωστή και ως κλινική κατάθλιψη ή μονοπολική διαταραχή) περιλαμβάνει τουλάχιστον πέντε ή περισσότερα συμπτώματα στο επίπεδο του συναισθήματος, της γνωστικής λειτουργίας, της συμπεριφοράς και της σωματικής λειτουργίας για διάστημα τουλάχιστον δύο εβδομάδων. Στα συμπτώματα περιλαμβάνονται συνήθως η έντονα καταθλιπτική διάθεση και η απώλεια του ενδιαφέροντος και της ευχαρίστησης για τις καθημερινές δραστηριότητες.

Στην περίπτωση της μείζονας κατάθλιψης, η ικανότητα για δουλειά, η απόδοση στο σχολείο, ο ύπνος , η όρεξη και οι κοινωνικές σχέσεις επηρεάζονται σημαντικά. Τα επεισόδια της μείζονος κατάθλιψης μπορεί να συμβούν μια ή δύο φορές στη ζωή ενός ατόμου ή και να επαναλαμβάνονται συχνά. Ένα τέτοιο επεισόδιο μπορεί να εκδηλωθεί μετά από μια απώλεια, έναν χωρισμό, μια σοβαρή ασθένεια ή κάποιο άλλο σημαντικό γεγονός. Μπορεί να είναι ήπια, μέτρια ή σοβαρή. Σε κάποιες περιπτώσεις το άτομο μπορεί να έχει ιδέες αυτοκαταστροφής, ακόμα και να σχεδιάζει να βλάψει τον εαυτό του. Ένα τέτοιο επεισόδιο διαρκεί συνήθως και λιγότερο από δύο χρόνια και έχει σαφή έναρξη. Η διαφορά στη λειτουργικότητα του ατόμου είναι εμφανής σε σχέση με την περίοδο πριν το επεισόδιο.

Δυσθυμική διαταραχή

Πρόκειται για χρόνια κατάσταση όπου το άτομο βιώνει καταθλιπτικό συναίσθημα για περισσότερο από δύο χρόνια και δεν μπορεί να βιώσει αρκετά μεγάλα διαστήματα αυξημένης λειτουργικότητας. Θεωρείται λιγότερο σοβαρή από ότι η μείζονα κατάθλιψη γιατί έχει λιγότερο δραστικές συνέπειες στην ζωή του ατόμου αλλά περιλαμβάνει τα ίδια συμπτώματα όπως μειωμένη ενέργεια, αναποφασιστικότητα και αλλαγές στη διάθεση. Εκδηλώνεται συνήθως με ευερεθιστότητα, μεμψιμοιρία, ανηδονία και αρνητικές σκέψεις.

Διπολική διαταραχή

Η διπολική διαταραχή (γνωστή στο παρελθόν και ως μανιοκατάθλιψη) χαρακτηρίζεται από μια κυκλική εναλλαγή της διάθεσης όπου επεισόδια μανίας ή υπομανίας εναλάσσονται με επεισόδια κατάθλιψης ανάμεσα σε περιόδους φυσιολογικής διάθεσης (νορμοθυμία). Κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου μανίας, ένα άτομο μπορεί να βιώσει έντονη ευφορία ή ευερεθιστότητα, υπερκινητικότητα, αίσθημα μεγαλείου, τάση για υπερβολική σεξουαλική δραστηριότητα ή ξόδεμα χρημάτων, μειωμένη ανάγκη για ύπνο, γρήγορο λόγος, διάσπαση προσοχής, συναισθηματική αστάθεια ,και έκθεση σε επικίνδυνες δραστηριότητες.

Κατά τη διάρκεια της καταθλιπτικής φάσης τα συμπτώματα είναι ίδια με αυτά ενός επεισοδίου μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής. Η διπολική διαταραχή είναι μια ιδιαίτερα σοβαρή νόσος και το άτομο που ασθενεί χρειάζεται συστηματική ψυχιατρική υποστήριξη συνήθως για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι άνθρωποι που υποφέρουν από διπολική διαταραχή έχουν αυξημένες πιθανότητες να εκτεθούν σε επικίνδυνες καταστάσεις αλλά και αυξημένα ποσοστά αυτοκτονικών τάσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ